Terms of Sale

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI KOZYBIKE
1. Wypożyczane rowery są własnością wypożyczalni KOZY BIKE Tomasz Żurek w ramach prowadzonej działalności TZ-TECHNIC Tomasz Żurek ul. Południowa 71, 43-340 Kozy NIP: 937 252 75 82 Regon: 243378701 2. Wypożyczalnia zlokalizowana jest pod wyżej podanym adresem skąd następuje wypożyczenie roweru elektrycznego wraz z ewentualnymi akcesoriami oraz zwrot po zakończeniu wypożyczenia. 3. Każdy wypożyczony rower jest sprawny technicznie i w takim samym stanie powinien zostać zwrócony do wypożyczalni. 4. Wypożyczony rower/y należy zwrócić w terminie deklarowanym podczas rezerwacji. Zwrot roweru po terminie opłaconym powoduje pobranie opłaty zgodnie z cennikiem wypożyczalni. O przedłużeniu terminu zwrotu należy poinformować wypożyczalnię pod numerem telefonu: 606-797-483. Jeżeli po 24 godzinach od deklarowanego terminu zwrotu, wypożyczający nie zwróci sprzętu ani nie powiadomi o przewidywanym terminie zwrotu, będzie to potraktowane jako kradzież i zostanie zgłoszone Policji.
5.Doba wynajmu zaczyna się w dniu wynajęcia od godziny 15:00 do dnia następnego do godziny 14:00 6. Rowery i akcesoria należy odpowiednio wcześniej zarezerwować telefonicznie (co najmniej na 2 dni przed realizacją) w przypadku rezerwacji należy z góry opłacić okres najmu. Wypożyczenie oraz zwrot roweru odbywa się w miejscu oznaczonym w umowie.
7. Wypożyczenie roweru w ramach umowy obowiązuje tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W celu użytkowania roweru poza granicami Wypożyczający jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie przed wypożyczeniem roweru.
8.W ramach wypożyczenia roweru poza granicę Rzeczpospolitej Polskiej obowiązuje wpłata kaucji w wysokości 2000zł za każdy wypożyczany rower.
9.W sytuacji udowodnienia iż wypożyczony rower/y elektryczny był użytkowany poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej Wypożyczalnia ma prawo zerwać umowę i obciążyć kosztami natychmiastowego sprowadzenia sprzętu do Wypożyczalni oraz pobrania kary umownej w postaci wpłaconej kaucji
10. Cennik stanowi integralną cześć niniejszego regulaminu.
11.Wszelkie płatności odbywają się w formie przedpłaty na konto firmowe wypożyczalni podczas rezerwacji lub kartą płatniczą w momencie wypożyczenia sprzętu czy też oddaniu w przypadku uszkodzeń i zniszczeń.
12. Aby wypożyczyć rower należy: • wnieść opłatę za wypożyczenie roweru wg cennika podczas rezerwacji
• przedstawić dowód osobisty oraz inny dokument ze zdjęciem prawo jazdy lub inny potwierdzający uprawnienia do kierowania rowerem • być osobą pełnoletnią i trzeźwą a także w stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne poruszanie się na rowerze • podpisać umowę wypożyczenia roweru oznaczającą akceptację zasad oraz regulaminu wypożyczalni
13. Pracownik wypożyczalni ma prawo odmówić wypożyczenia roweru bez podania przyczyny.
14. W przypadku pozostawienia roweru poza wypożyczalnią, należy go zabezpieczyć przed kradzieżą.
15. Osoba wypożyczająca rower ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody od momentu wypożyczenia roweru do czasu jego zwrotu. W przypadku uszkodzenia roweru jest zobowiązana pokryć
koszt naprawy.

0
Preferencje Polityka Prywatności
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.